[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><sup><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Despr&eacute;s de m&eacute;s de quinze anys assessorant empreses i aut&ograve;noms, al grup Barrena Carmona vam decidir que calia apostar per la gesti&oacute; del patrimoni. En tot cas, ens vol&iacute;em allunyar de la immobili&agrave;ria tradicional i apostar per una gesti&oacute; m&eacute;s personal, m&eacute;s humana. Donant tot el valor a la relaci&oacute; amb el client i no tractant casa seva o propietat com un producte m&eacute;s. D'aquesta idea va n&eacute;ixer CASAS BCN. Per aix&ograve; som diferents de les immobili&agrave;ries tradicionals i estem orgullosos de ser-ho. El nostre prop&ograve;sit &eacute;s assessorar de manera professional i transparent. Ajudar-te amb totes les gestions de principi a fi. Les teves inversions, contractes, cerca d'inquilins, fiances, incid&egrave;ncies. Acompanyar-te m&agrave; a m&agrave; i fer el m&eacute;s f&agrave;cil possible aquesta venda o lloguer de la teva propietat, buscar una nova llar, o localitzar una inversi&oacute; amb una bona rendibilitat.<\/span><\/sup><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><sup><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\"><strong>German Barrena Casero<\/strong><\/span><\/sup><\/p>\n<div id=\"tw-target-rmn-container\" class=\"tw-target-rmn tw-ta-container F0azHf tw-nfl\">\n<pre id=\"tw-target-rmn\" class=\"tw-data-placeholder tw-text-small tw-ta\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" data-placeholder=\"\">&nbsp;<\/pre>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Després de més de quinze anys assessorant empreses i autònoms, al grup Barrena Carmona vam decidir que calia apostar per la gestió del patrimoni. En tot cas, ens volíem allunyar de la immobiliària tradicional i apostar per una gestió més personal, més humana. Donant tot el valor a la relació amb el client i no tractant casa seva o propietat com un producte més. D'aquesta idea va néixer CASAS BCN. Per això som diferents de les immobiliàries tradicionals i estem orgullosos de ser-ho. El nostre propòsit és assessorar de manera professional i transparent. Ajudar-te amb totes les gestions de principi a fi. Les teves inversions, contractes, cerca d'inquilins, fiances, incidències. Acompanyar-te mà a mà i fer el més fàcil possible aquesta venda o lloguer de la teva propietat, buscar una nova llar, o localitzar una inversió amb una bona rendibilitat.

German Barrena Casero

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...